Onderwijs dat telt bij De Rijnschans

OBS de Rijnschans

De Rijnschans is een kleine openbare basisschool, waar kinderen zich veilig en thuis voelen. De leerlingen zijn er verdeeld over 4 groepen. De school is een echte dorpsschool, waar iedereen elkaar kent. De sfeer is er open en gemoedelijk. 

Het team van de Rijnschans is een actief en hecht team. Er is aandacht voor de onderlinge omgang, met acceptatie van elkaars verschillen. We willen samen de verantwoordelijkheid dragen voor alle kinderen. En maken daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise. 

Op De Rijnschans bestaan grote niveauverschillen tussen de leerlingen. Om op alle vakgebieden onderwijs aan te bieden dat aansluit bij het niveau van het kind, zullen een aantal zaken moeten verbeteren. Het werken met Snappet biedt al de mogelijkheid om kinderen op hun eigen niveau en tempo te begeleiden binnen de combinatiegroepen.