Onderwijs dat telt bij De Rijnschans

OBS De Rijnschans

De Rijnschans is een kleine openbare basisschool in Koudekerk aan den Rijn. De leerlingen zijn er verdeeld over 5 groepen. De school is een dorpsschool, waar iedereen elkaar kent. De sfeer is er open en gemoedelijk.

Het team van De Rijnschans is een actief en enthousiast team. Er is aandacht voor de onderlinge omgang, met acceptatie van elkaars verschillen. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Daarbij maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise.

Goed onderwijs vinden we belangrijk. Om het onderwijs van kleuters tot aan groep 8 soepel te laten verlopen, zijn we steeds in gesprek met elkaar over hoe we dat kunnen doen en wat we daarvoor nodig hebben. In de schoolgids kunt u lezen welke werkwijze we daarbij hanteren.

Helaas is aan het begin van schooljaar 2020-2021 'het virus' Covid-19 nog actief en hebben we dus nog steeds met diverse veranderende maatregelen te maken. Mogelijk zult u daardoor in de schoolgids informatie lezen die, wat het coronavirus betreft, niet actueel is. Via Ouderportaal houden we ouders op de hoogte van de situatie en regels die voor onze school gelden.

Met vriendelijke groet,
Yvonne van der Geest

Directeur ad interim