Ouderraad (OR)

De samenstelling van de ouderraad van de openbare basisschool de Rijnschans

Oudergeleding:

Voorzitter:
Roelke Keus

Vice-Voorzitter:

Penningmeester:
Lisette Verhoogt

Algemeen lid:
Femke Wiegel
Natascha Schädler

Teamgeleding:
Renée Engelsman
Joyce Nieuwenhuizen

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een kleine dorpsschool.
Een school waar het gezellig is maar ook nog veel geleerd wordt!