Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is samengesteld uit ouders van leerlingen en een afgevaardigde van het team. Zij heeft tot doel het samen met de leerkrachten organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het paasfeest en de sportdag. Hiertoe wordt regelmatig met elkaar vergaderd. Om verschillende activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan alle ouders een financiële bijdrage van ca. € 35,- per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld. Om het schoolreisje en het kamp te kunnen bekostigen wordt een bijdrage gevraagd van rond de € 25,- voor het schoolreisje en € 120,- voor het schoolkamp.

De samenstelling van de ouderraad van OBS De Rijnschans is als volgt:

Oudergeleding:
- Voorzitter: Diana Rijlaarsdam
- Vice-Voorzitter: -
- Penningmeester:
Diana Rijlaarsdam
- Algemeen lid: Femke Wiegel en Natascha Schädler

Teamgeleding:
- Esther de Haas
- Joyce Nieuwenhuizen