Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is samengesteld uit ouders van leerlingen en een afgevaardigde van het team. Zij heeft tot doel het samen met de leerkrachten organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het paasfeest en de sportdag. Hiertoe wordt regelmatig met elkaar vergaderd. Om verschillende activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan alle ouders een financiële bijdrage van € 35,- per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld. Om het schoolreisje en het kamp te kunnen bekostigen wordt een bijdrage gevraagd van rond de € 30,- voor het schoolreisje en € 120,- voor het schoolkamp.

De samenstelling van de ouderraad van OBS De Rijnschans is als volgt:

Oudergeleding:
- Voorzitter: Lianne van der Ven
- Vice-Voorzitter: -
- Penningmeester: Diana Rijlaarsdam
- Algemeen lid: Annelies Huisman, Femke Wiegel, Kim Zuidam, Kim Slokker, Sharon Bakker en Doha Rachdi.

Teamgeleding:
- Esther de Haas
- Joyce Nieuwenhuizen