Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerkrachten.

De medezeggenschapsraad krijgt direct te maken met het schoolbestuur van de school. Dit is voor onze school Sopora, stichting openbaar primair onderwijs regio Alphen, waaronder 20 openbare scholen in de omgeving vallen.
In de MR wordt gesproken over zaken die voor de school belangrijk zijn en ook wordt instemming c.q. advies gegeven aan het schoolbestuur over b.v.: het schoolwerkplan, de schoolgids, het vakantierooster, de begroting, de huisvesting.
Er wordt ongeveer 7x per jaar (’s avonds) vergaderd.
Voor de Rijnschans bestaat de medezeggenschapsraad uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

Heeft u vragen of opmerkingen over allerhande zaken die u voor de school belangrijk vindt en die u graag centraal aan de orde zou willen stellen, neem dan contact op met één van de leden van de MR of via ons emailadres MR.Rijnschans@gmail.com.

De oudergeleding wordt nu gevormd door:
– Barbara de Roo
– Steven Boelaars

De personeelsgeleding bestaat uit:
Esther de Haas
Zeynep Yuce

mr

Overzicht Jaarverslagen MR:

MR-jaarverslag 2016-2017

MR-jaarverslag 2015-2016

pdf (1) MR-jaarverslag-2014-2015

Jaarverslag 2013/2014

Overzicht  MR- verslagen:

Mr-verslag juli 2014

Mr-verslag oktober 2014

Informatie voor nieuwe ouders

Onze school is een kleine dorpsschool.
Een school waar het gezellig is maar ook nog veel geleerd wordt!