Ouderraad (OR)

De samenstelling van de ouderraad van de openbare basisschool de Rijnschans

Oudergeleding:

Voorzitter:
Roelke Keus

Vice-Voorzitter:

Penningmeester:
Guido van Maren

Algemeen lid:
Lynda van der Vos
Femke Wiegel
Natascha Schädler

Teamgeleding:
Renée Engelsman
Joyce Nieuwenhuizen
Cindy Pegt