En we noemen haar…..

Beste ouders/verzorgers

 

Zoals jullie weten zijn we druk bezig met het formaliseren van de fusie tussen SKBA en Sopora.

Voor onze nieuwe organisatie hebben we alvast een naam, die we graag met jullie willen delen:

 

SKBA en Sopora, twee sterke onderwijsorganisaties, gaan hun krachten
bundelen om een nieuwe organisatie te vormen:
Morgenwijzer.
In die naam liggen al onze ambities besloten:

 

morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst en voor een nieuw begin,
met ruimte voor verschillende perspectieven. 

 

wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers,
ouders en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen.

 

wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden
om kinderen én medewerkers voor te bereiden op de toekomst.

 

wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen,
ouders en medewerkers die in de nieuwe organisatie gaan samenwerken.

 

Morgenwijzer straalt van de energie die uit deze samenwerking voortkomt!